Elektronska obvestila

Prijavite se na elektronska obvestila in bodite obveščeni o novostih.

Kje nas najdete

Arkova 7, 
5280 Idrija, 
Slovenija

Tel.: 05 374 33 10 - FAX: 05 374 33 18

El.naslov: vrtec.idrija@guest.arnes.si

URADNE URE; uprava 8.00 do 11.00 in od 13.00 do 14.00

Naši projekti



 

 

Vrtec Idrija » PROJEKTI » Ciciban planinec

Ciciban planinec

CICIBAN PLANINEC, CICIBAN PLANINKA

V vseh oddelkih našega vrtca, v skupinah otrok kjer so otroci dopolnili štiri leta, bo potekala tudi obogatitvena dejavnost CICIBAN PLANINEC.

 

Program je namenjen predšolskim otrokom in otrokom do vključno drugega razreda osnovne šole. Ob začetku sodelovanja udeleženec prejme CICI DNEVNIK. V njem so naloge, napotki za raziskovanje in beleženje osebnih vtisov. Ti so prilagojeni letnemu času izletov in starosti otrok. Izvajalci programa so praviloma vrtci in mladinski odseki planinskih društev, enakovredno pa lahko izvajanje poteka tudi v okviru družine.

 

TRI ZGODBE ZDRUŽENE V ENO

 

1

Znak programa Ciciban planinec je Cici markacija, ki s svojo živostjo in neposrednostjo predstavlja prvi stik z gorami, vabi nas v naravo in je hkrati zanesljiva vodnica otrokom in njihovim staršem (družinsko gorništvo je v tej starostni skupini še posebej razširjeno). Markacija je eden temeljnih simbolov slovenskega gorništva, zato z njegovo navezavo utrjujemo tudi tradicijo planinskega izročila.

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Znak programa Mladi planinec sta gora in smreka, ki sta na simbolni in konkretni ravni neločljivi povezani. Območje, do koder uspeva smreka, je hkrati tudi območje do koder sega višinski in storilnostni napor mlajših osnovnošolskih otrok – markacija nas prihodi do gozdne meje. Mladostnikom, ki so primerno usposobljeni in izurjeni, pa se odpirajo gore v celoti – od vznožja prek vrha do vznožja (doma in po svetu). V njunih simpatičnih potezah lahko prepoznamo tudi fantovske in dekliške značilnosti, saj smo v gore povabljeni vsi. V njuni velikosti in odnosu med njima pa se skriva osnovno pravilo gorništva – prilagajanje najšibkejšemu in tovariška pomoč.

 

 

 

 

 

 


3 Znaka obeh programov sta likovno enostavna in omogočata, da jih otroci rišejo sami oz. jih lahko s prilagoditvami uporabimo na različne načine. Markacija, smreka in gora so prvine, ki tvorijo slovensko gorsko pokrajino. Velike tiskane črke preidejo v male, ko se markaciji pridružita smreka in gora. Starejšim osnovnošolcem so dostopne vse gore. Kot izrazno sredstvo pa je prehod opazen tako, da ilustracijo zamenja fotografija, gorništvo pa lahko postane način življenja.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASNOVA IN IZPOLNJEVANJE DNEVNIKOV

Vsebine, ki so namenjene otrokom, so praviloma zapisane z VELIKIMI  ČRKAMI, da jih lahko tudi sami preberejo. Če otrok še ne zna brati in pisati, mu pomagamo pri razumevanju in izpisovanju podatkov – na primer pri zapisu cilja izleta in datuma.

 

Vsi trije dnevniki so razdeljeni na tri sklope: na članski, tekmovalni in spominski del.

 

Članski del uvede prostor, v katerega lastnik ali lastnica dnevnika prilepi svojo portretno fotografijo.

 

4

Tekmovalni del dnevnika omogoča beleženje podatkov in vtisov o posameznem izletu. Zaporedna številka izleta nam pove, koliko izletov smo že opravili, grafična ikona ali napis (na primer spomladanski izlet) pa nas opozori, kateri izlet lahko praviloma opišemo. Temu sledijo besedilne ali likovne vsebine (naloge, napotki), s pomočjo katerih se otroci/mladostniki in izvajalci izkustveno učijo, odkrivajo nova gorniška področja, nadgrajujejo pretekle izkušnje in širijo osebno obzorje.

Ob skoraj vsakem izletu je dodana naloga ali namig za pogovor in učenje. Otrok naj nalogo poizkusi opraviti sam, sicer mu pomagamo z dodatnimi navodili, napotki in razlago.

 

Primer:

5 Jesenski izlet - naloga je namenjena pogovoru o tem, zakaj izbiramo daljšo pot (manjši telesni napor, preprečevanje bližnjic), o varnosti na poti (sledenje markacijam, gnezda žuželk) in opazovanju narave (prehod od listnatega v iglasti gozd

 

 

 

 


6 Jesenski izlet - naloga je povezati prave pare, ter dopisati kako se v gorah pozdravljamo

 

 

 

 

 

 


7 Zimski izlet - stopinje v snegu je potrebno povezati s pravo sliko.

 

 

 

 

 

 

 

8 Spominska beležka je namenjena dnevniškim zapisom o izletih, ki jih lastnik ne uvrsti v tekmovalni del. Gre torej za beleženje presežka izletov, ki ga lahko podkrepimo z žigom, opisom cilja, datumom ...

 

 

 

 

 

 

V tem delu najdemo tudi rubriko, v katero se vpišejo imena in nekateri podatki prijateljev.

 

Stran z naslovom Koledar izletov za letos je tista, na katero nalepimo šolski ali društveni program izletov za tekoče leto.

 

DOSEŽENA PRIZNANJA

 

nalepko markacije dobi za 4 izlete,

- nalepko gorskega apolona za vsaj 8 prehojenih poti in

- nalepko clusijevega svišča za 12 izletov.

 

9

 

 

VEČ INFORMACIJ

 

Pravilnik CICI PLANINEC IN MLADI PLANINEC:http://www.pzs.si/javno/komisije/mk/Pravilnika_obeh_programov.pdf

 

Predstavitev prenovljenih programov:

http://www.pzs.si/javno/komisije/mk/2011-09-Mladinska_priloga_Obvestil_PZS.pdf

 

Spletna stran MLADINSKE KOMISIJE PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE:

http://mk.pzs.si/vsebina.php?pid=106

 

V vseh oddelkih našega vrtca, v skupinah otrok kjer so otroci dopolnili štiri leta, bo potekala tudi obogatitvena dejavnost CICIBAN PLANINEC.

 

 

Ta dodatna dejavnost v vrtcu otroke dodatno vzpodbuja k razmišljanju o pomenu gibanja v naravi za zdravo življenje.

Spletno stran poganja Moja Košarica